Proceduri notariale - Contracte

 Acasa / Contracte Notariale / Act de dezmembrare/alipire

Act de dezmembrare/alipire

Acte necesare la autentificarea actelor de lotizare/ alipire

 

 • acte de identitate părţi (carte de identitate) si certificat de casatorie (daca este cazul);
 • acte de proprietate pentru toate bunurile ce fac obiectul lotizarii/alipirii (după caz: contract vânzare-cumpărare, proces-verbal de predare-primire ,contract de donaţie, contract de  vânzare-cumpărare autentificat, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă cu raport de expertiza si cu schita anexa, titlu de proprietate, certificat de moştenitor, autorizatie de construire, proces verbal de receptie finala, contract de schimb, act de dare in plata, etc.);
 • certificat de atestare fiscala pe numele tuturor coproprietarilor, eliberat de Primaria de la locul situarii imobilului – Serviciul Impozite Taxe din care să rezulte că nu sunt datorii la Bugetul Local si ca acestia figureaza inscrisi cu imobilul respectiv. Certificatul fiscal este valabil numai până la sfârşitul lunii în curs;
 • extras de carte funciara de autentificare pe care il obtine doar notarul care instrumenteaza actul – valabil 10 zile
 • documentaţia cadastrală a bunului imobil ( planul de amplasament si delimitarea imobil, respectiv planul releveu), întocmită de un  autorizat si vizat de OCPI competent;
 • incheierea de intabulare a dreptului de proprietate;
 • Plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu propunere de dezlipire/alipire.
 • Certificat de urbanism in cazul in care terenul se dezmembreaza in mai mult de 2 loturi.
 • în cazul apartamentelor, adeverinţa eliberată de asociaţia de proprietari sau locatari semnata de presedinte si administrator cu mentionarea clara a numelui fiecaruia, din care sa rezulte ca proprietarul nu are datorii la asociatie.
 • adeverinta de la furnizorii de utilitati (ENEL, GDF SUEZ) din care sa rezulte ca nu sunt datorii sau ultima factura si chitanta ;

 

 • cand imobilul este ipotecat, se cere si acordul bancii
 • cand constructia este situata pe un teren concesionat, se cere si acordul concedentului

Mentiune:

Toate actele se prezinta la semnarea contractului, in original.