Proceduri notariale - Contracte

 Acasa / Contracte Notariale / Contract de comodat locuinta

Contract de comodat locuinta

Acte necesare pentru contract comodat locuinţă

Pentru comodant ( cel care oferă spaţiul spre folosinţă)

  • Act de identitate
  • Act de proprietate (după caz: contract vânzare-cumparare, proces verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă cu raport de expertiza si schita anexa, titlu de proprietate, certificat de moştenitor)
  • certificat de casatorie proprietari (daca este cazul);
  • documentaţia cadastrală a bunului imobil ( planul de amplasament si delimitarea imobil, respectiv planul releveu), întocmită de un  autorizat si vizat de OCPI competent;
  • incheierea de intabulare a dreptului de proprietate;

 

Pentru comodatar (cel care primeşte în folosinţă bunul)

  • Act de identitate
  • Pentru persoanele juridice, actele de funcţionare

Mentiune:

Toate actele se prezinta la semnarea contractului, in original.