Proceduri notariale - Contracte

 Acasa / Contracte Notariale / Contract de inchirire

Contract de inchirire

Acte necesare  pentru contract de inchiriere locuinţă

Pentru locator ( cel care oferă bunul spre inchiriere)

  • act de identitate
  • certificat de casatorie
  • act de proprietate (după caz: contract vânzare-cumparare, proces verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă cu raport de expertiza si schita anexa, titlu de proprietate, certificat de moştenitor);
  • documentaţia cadastrală a bunului imobil ( planul de amplasament si delimitarea imobil, respectiv planul releveu), întocmită de un  autorizat si vizat de OCPI competent;
  • incheierea de intabulare a dreptului de proprietate;

 

Pentru locatar (cel care primeşte  bunul spre inchiriere)

  • act de identitate
  • pentru persoanele juridice, actele de funcţionare

Mentiune:

Toate actele se prezinta la semnarea contractului, in original.