Proceduri notariale - Contracte

 Acasa / Contracte Notariale / Conventie matrimoniala

Conventie matrimoniala

Acte necesare pentru semnarea unei conventii matrimoniale

 

I. În situatia în care  se incheie convenția  în vederea încheierii căsătoriei

 

  • acte de proprietate (in situatia in care unul din viitorii soti are in proprietate bunuri mobile si imobile).
  • Certificate de atestare fiscala si extrase de carte funciara.
  • Certificate de atestare fiscala si extrase de carte funciara.

 

II. În situatia în care  conventia se încheie intre soti, în timpul căsătoriei, în vederea schimbării regimului matrimonial

 

  • actele de identitate;
  • certificate de nastere;
  • certificate de casatorie;
  • acte de proprietate pentru bunurile mobile si imobile proprii ale fiecarui sot si pentru bunurile comune dobandite in timpul casatoriei.
  • Certificate de atestare fiscala si extrase de carte funciara.

 Anterior  semnarii conventiei matrimoniale se incheie in mod obligatoriu un act de lichidare a regimului matrimonial, putandu-se incheia si un inventar al bunurilor  mobile proprii.

Mentiune:

Toate actele se prezinta la semnarea convenției, în original.