Proceduri notariale - Mostenire

 Acasa / Mostenire / Dezbatere succesiune

Dezbatere succesiune

Acte necesare la dezbatere succesiune

• Acte de stare civila care fac dovada relatiei de rudenie :

 • certificat de deces defunct;
 • certificat de casatorie si nastere al sotului supravietuitor (sau certificat deces al sotului daca acesta este decedat, sentinta de divort daca este cazul);
 • certificate de nastere + casatorie ale descendentilor sau ale  altor rude care au vocatie succesorala
 • testament in original (daca exista);
 •  acte de identitate mostenitori (carte de identitate).

 

• Actele care atesta averea defunctului :

 • acte proprietate ale bunurilor imobile: contract vanzare-cumparare, autorizatie de construire, proces verbal de receptie la finalizarea lucrarilor, certificate de mostenitor (daca este cazul), titlul de proprietate, contract de donatie, contract de schimb, act de dare in plata, etc;
 • acte de proprietate autoturism (certificate de inmatriculare – carte de identitate, factura fiscala/contract de vanzare-cumparare – daca este cazul) sau alte bunuri imobile
 •  certificat de atestare fiscala pe numele defunctului, eliberat de Primaria de la ultimul domiciliu al defunctului in care sa apara inscrise pe numele defunctului bunurile ce urmeaza sa fie cuprinse in masa succesorala( imobile, autoturisme, etc). In cazul in care defunctul a avut in proprietate imobile  situate in raza altor primarii  se vor prezenta si certificate de atestare fiscala emise de primaria de la locul situarii imobilului – Serviciul Impozite Taxe din care să rezulte ca imobilul din masa sucesorala este inscris in evidentele fiscale pe numele defunctului. Certificatul  de atestare fiscala este valabil si cu debite, urmand ca acestea sa fie preluate in pasivul succesiunii.  Certificatul fiscal este valabil numai până la sfârşitul lunii în curs;
 •  extras de carte funciara de informare pentru imobilele intabulate (pe care il obtine doar notarul care instrumenteaza actul – valabil 10 zile)
 • plan de amplasament si incheiere de intabulare pentru imobilele intabulate;
 • certificat actionar (daca este cazul);
 • carnete C.E.C. (daca este cazul );
 •  extras de cont – contract de depozit (pentru sume depuse in banci pe numele defunctului)
 • act concesiune  si adeverinta emisa de cimitir – pentru locuri  de veci;

Altele:

◦ doi martori din afara familiei care sa  declare in scris ca l-au cunoscut pe defunct si cati copii a avut acesta;

◦ pentru succesibilii incapabili (minori, interzisi judecatoresti si alienati mintal), se va numi prin dispozitia primarului un curator special;

Mentiune:

Toate actele se prezinta la semnarea actului in original.