Proceduri notariale - Procuri

 Acasa / Procuri / Procura administrare imobil

Procura administrare imobil

Acte necesare

  • actul de identitate al proprietarului imobilului (mandant);
  • actul de proprietate al  imobilului (după caz: contract vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor etc.);
  • copie de pe actul de identitate al persoanei împuternicite să administreze imobilul (mandatar).