Proceduri notariale - Procuri

 Acasa / Procuri / Procura vanzare imobil

Procura vanzare imobil

Acte necesare

  • actul de identitate al proprietarului imobilului (mandant);
  • copie de pe actul de identitate al persoanei împuternicite  să vândă imobilul (mandatar);
  • actul de proprietate al imobilului, in original, documentatia cadastrala si incheierea de intabulare (daca exista);
  • antecontractul de vânzare-cumpărare (dacă există);
  • certificat de casatorie vanzator.