Proceduri notariale - Antecontract

 Acasa / Contracte Notariale / Antecontract

Promisiune bilaterala de vanzare cumparare (Antecontract)

Acte necesare pentru încheierea unei promisiuni bilaterale  de vânzare-cumpărare (antecontract):

  • acte de identitate părţi;
  • acte de proprietate a imobilului ce face obiectul tranzacţiei (după caz: contract vânzare-cumpărare, proces-verbal de predare-primire ,contract de donaţie, contract de  vânzare-cumpărare autentificat, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă cu raport de expertiza si schita anexa, titlu de proprietate, certificat de moştenitor, autorizatie de construire, proces verbal de receptie finala, contract de schimb, act de dare in plata, etc.);
  • certificat de casatorie vanzatori, certificat de casatorie cumparatori (daca este cazul);
  • documentaţia cadastrală a bunului imobil ( planul de amplasament si delimitarea imobil, respectiv planul releveu), întocmită de un  autorizat si vizat de OCPI competent;
  • incheierea de intabulare a dreptului de proprietate;
  • extras de carte funciară pentru informare (daca este infiintata carte funciara).

 

Mentiune:

Toate actele se prezinta la semnarea actului,  in original.